top of page
Yellow Lounge Chair_edited.jpg

PRISTOP

Na uvodnem srečanju podpiševa tudi terapevtski dogovor, s katerim, poleg tehničnih podrobnosti, (kot so termin in pogostost srečanj) uskladiva tudi način dela in medsebojne odgovornosti. 

 

V nadaljevanju vam predstavim metode, ki jih uporabljam pri svojem delu in se uporabljajo za zdravljenje različnih čustvenih težav (obvladovanje žalosti in izgube, premagovanje čustvenih travm povezanih z zlorabo ali nasiljem, obvladovanje stresnih življenjskih situacij, reševanje konfliktov in pomoč pri iskanju boljših načinov komuniciranja), kot tudi motenj v duševnem zdravju (post travmatska stresna motnja, obsesivno kompulzivne motnje, anksioznosti, motnje hranjenja, motnje spanja, odvisnosti, fobije, depresije, panični napadi, bipolarna motnja, shizofrenija). To so metode Kognitivno Vedenjske Terapije (KVT) in metode Integrativne  - Transakcijske Analize (TA).

 

Prav zaradi narave metod dela, psihoterapevtska srečanja potekajo redno, največkrat enkrat tedensko, na isti dan ob isti uri, posamezno srečanje pa traja 50 minut. Kljub temu, da je KVT ciljno usmerjena, relativno kratka in časovno omejena terapija, trajanje terapevtskega procesa zavisi od številnih dejavnikov, kot so klientov problem, klientove motivacije oz. pripravljenost sodelovati, postavljenih ciljev, ter čas, ki je minil od težav do vstopa v psihoterapijo. 

 

Zelo pomembno je zavedanje klienta, da mu terapevt ves čas terapevtskega procesa stoji ob strani, in mu pomaga, nikakor pa mu ne more svetovati in namesto njega sprejeti odločitve.


Vsi v terapiji pridobljeni podatki se obravnavajo kot zaupni in so varovani po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07 in 94/07 ). Pri delu sem zavezana Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 59/02), kot tudi Etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijoProces psihoterapije je vključen v vzporeden supervizijski proces, kar pomeni, da s psihoterapevtom supervizorjem, ki je prav tako zavezan k molčečnosti, stalno preverjam kakovost svojega psihoterapevtskega dela.

Ob prihodih na srečanja je zagotovljena diskretnost, saj se srečanja odvijajo s časovnim zamikom.

 

Ker je za uspešen terapevtski proces zelo pomemben odprt odnos s terapevtom, kar pomeni, da ga lahko karkoli vprašate, mu zaupate, se počutite udobno, varno in sprejeto, si želim, da bi se tako počutili tudi pri meni, zato me v primeru, da imate dodatna vprašanja, ki bi vam pomagala izvedeti več o meni ali o terapiji sami, pokličite na telefonsko št.: 040/883 - 717, izpolnite kontaktni obrazec ali mi pišite na elektronski naslov: info@psihoterapija-vm.si

bottom of page