top of page

O MENI

Usposobljena Terapevtka, Ki Vas Vodi Do Cilja

Po diplomi na Evropski pravni fakulteti me je po nekaj letih življenjska situacija vrnila k moji resnični in prvotni želji/strasti -

psihoterapiji in svetovanju. Skozi delo na sebi sem spoznala Kognitivno vedenjsko terapijo in se vpisala na Fakulteto za

uporabne družbene študije, kjer sem končala magistrski študij in pridobila naziv mag. psihosocialne pomoči. Paralelno sem

se vključila v dodatno izobraževanje na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA v Ljubljani, kjer se še vedno

izobražujem kot terapevt Integrativne transakcijske analize.

Ustanovila sem podjetje »Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s.p.«  v okviru katerega

opravljam življenjska in poslovna svetovanja, individualno in skupinsko psihoterapijo, predavanja in različne tematske

delavnice. Nenehno se izpopolnjujem in dodatno izobražujem z različnimi treningi in tečaji s področja kognitivno vedenjske

terapije, transakcijske analize, integrativne psihoterapije, avtogenih treningov, EMDR-ja, čuječnosti, udeležujem se predavanj

in konferenc po svetu.

Junija 2020, s kolegico, psihoterapevtko Špelo Podnar, ustanoviva Inštitut TherapyLab, z namenom izobraževanja,

izpopolnjevanja, usposabljanja in organiziranja na področju psihoterapije, psihoterapevtske obravnave, svetovanja in

psihosocialne pomoči.  V okviru inštituta pripravljava in vodiva delavnice, ponujava individualno in skupinsko psihoterapijo,

ter psihološko svetovanje.  

Vem, koliko truda in volje je potrebno, da se človek spremeni, in vem, da je ta proces lahko težak. Vem pa tudi, kakšna nagrada

je spoznati sebe in živeti svoje življenje avtentično in srečno. Izkušnje so me naučile, da se vsak izmed nas lahko spremeni na bolje

in živi polno življenje. Moja vloga je, da vam pomagam razumeti kaj si želite in kako to dosežete.

Zavedanje o neželenem vedenju, navadah, razmišljanjih in prepričanjih, nam daje priložnost, da iščemo druge možne rešitve

problema ali situacije, v kateri se nahajamo. In prav svetovanje in psihoterapija sta pri tem lahko močna podpora.

Pri svojem delu upoštevam etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

Sem članica:

  • Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA)

  • Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP)

  • Društva za transakcijsko anačizo Slovenija (Sloventa)

  • Društva EMDR Slovenije

  • Društva mediatorjev Slovenije (DMS)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vida Mlakar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   magistrica prava, magistrica psihosocialne pomoči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   specializantka transakcijsko analitične psihoterapije,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               EMDR terapevt

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

bottom of page