top of page

POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

Pri podjetju Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p. cenimo vašo zasebnost, zato stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene prek naše spletne strani ali pri poslovanju z vami, zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter določili te Politike varstva zasebnosti (v nadaljevanju: »Politika«).

 

Namen te Politike je, da vas seznanimo, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

 

Zavezujemo se, da bodo zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu s to Politiko, da bomo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov in da bomo zbrane podatke uporabili izključno za namene, za katere ste nam jih posredovali in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili nepooblaščenim tretjim osebam. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

 

1. UPRAVLJALEC PODATKOV

 

Upravljalec vaših osebnih podatkov je:

 

Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, matična številka: 8382735000, e-naslov:  info@psihoterapija-vm.si, telefonska številka: +386 40 883 717.

 

Uradna oseba podjetja je Vida Mlakar, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@psihoterapija-vm.si.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Vida Mlakar, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@psihoterapija-vm.si.

 

2. NAMEN OBDELAVE PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

 

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

 

Upravljavec lahko, odvisno od okoliščin posameznega primera, zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke:

 

 • kontaktne podatke in podatke o naših klientih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska in mobilna številka)

 • podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);

 • podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. poslano povpraševanje, prijave na prejemanje naših novic, naročanje na terapevtske obravnave, delavnice in druge dogodke);

 • druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete na katerega od kontaktnih naslovov na naši spletni strani oziroma ki jih obdelujemo zaradi našega poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami.

 

Vaše osebne podatke zbiramo le, če nam vi to omogočite oziroma v to privolite. Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete kot uporabniki ali naročniki naših storitev   bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, bomo predhodno kontaktirali z vami in zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

 

Posameznik s posredovanjem podatkov daje soglasje za njihovo obdelavo in hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.

 

2.1. Obisk in uporaba spletne strani

 

Naša spletna stran tako kot vse ostale sodobne spletne strani uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko zbiramo tudi določene vaše (osebne) podatke. 

 

Ob vsakem obisku spletnih strani www.psihoterapija-vm.si ter njenih podstrani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. naslov IP – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov obeh spletnih strani. Podjetje Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p., tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

 

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s Psihoterapijo, svetovanjem in psihosocialno pomočjo, Vida Mlakar, s. p., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

2.2. Prijava na elektronske novice in obvestila

 

Na spletni strani se lahko naročite na prejemanje novic ter informacij s področja psihoterapije ter na obvestila o naših delavnicah in predavanjih, in sicer tako, da nam posredujete ime in priimek ter e-naslov. V primeru prijave vas lahko podjetje Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p., prek tega e-naslova obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, vam posreduje informacije ter članke s področja psihoterapije ali pa vas obvešča o aktualnih delavnicah in predavanjih, ki jih prireja.

 

Navedeni osebni podatki se obdelujejo na osnovi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete.

 

2.3. Obdelava osebnih podatkov naših klientov

 

S prijavo na e-novice, poslanim povpraševanjem, prenosom e-priročnika ali prijavo na delavnico ali predavanje omogočite podjetju Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč Vida Mlakar, s.p., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo, kot že omenjeno, obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu ter določili te Politike varstva zasebnosti.

 

Podatke oz. informacije, ki nam jih posredujete v okviru obravnave, nadzorujete vi. Te podatke bo podjetje Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p. obdelovalo zgolj za potrebe izvajanja terapevtske obravnave. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami. Če nam v postopku izvajanja terapevtske obravnave posameznih podatkov ne želite razkriti, si podjetje Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p., pridružuje pravico, da v tem primeru zavrne nadaljnje sodelovanje z vami in prekine s terapijo.

 

Terapevtske obravnave izvajamo samo osebno in v naših prostorih, v katerih lahko posameznikom zagotovimo najvišjo stopnjo zaupnosti in varstva njihovih osebnih podatkov. Ker se zavedamo, da nam med terapevtsko obravnavo posredujete številne osebne podatke, ki pogosto spadajo tudi med osebne podatke posebne vrste, jih varujemo z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, zlasti s psevdonimizacijo in šifriranjem vseh tovrstnih podatkov. Vso dokumentacijo v zvezi s posameznim klientom vodimo izključno pod klientovo evidenčno šifro.

 

Če se vaši osebni podatki (npr. poštna številka, elektronski naslov, naslov, telefonska številka idr.) spremenijo, vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na elektronski naslov: info@psihoterpija-vm.si.

 

2.4. Nadaljnja obdelava osebnih podatkov klientov v anonimizirani obliki

 

Na osnovi klientove izrecne pisne privolitve lahko njegove osebne podatke, ki nam jih je zaupal v okviru terapevtske obravnave, uporabljamo tudi za potrebe strokovnega posveta z drugimi terapevti in zdravstvenimi delavci ter za potrebe konzultacij, konzilija, supervizije in intervizije. Podatki, ki bodo obravnavani v te namene, bodo predhodno anonimizirani, tako da se jih ne bo več dalo pripisati določljivemu posamezniku.

 

Ker bodo podatki pred nadaljnjo obdelavo v zgoraj naštete namene anonimizirani, jih lahko podjetje Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p.,  nadalje uporablja tudi brez posameznikove izrecne pisne privolitve.

 

3. PRAVNA PODLAGA

 

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

 

4. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

 

Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali.

 

5. SHRANJEVANJE PODATKOV

 

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;

 • vaši kontaktni podatki za potrebe neposrednega trženja se obdelujejo do preklica;

 • podatki o klientih se obdelujejo ves čas trajanja terapevtske obravnave in se hranijo še 5 (pet) let po koncu obravnave;

 

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

 

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

 

6. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

 

7. VAŠE PRAVICE

 

Podjetje Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p. zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Obdelavi lahko ugovarjate s pisnim obvestilom na naslov:  Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO« ali po elektronski pošti na naslov: info@psihoterpija-vm.si.

 

Od podjetja Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p., lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;

 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje);

 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;

 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami. Če zahtevo podate z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam tudi kopijo podatkov zagotovimo v elektronski obliki. Za morebitne dodatne kopije lahko podjetje Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p.,  zaračuna razumno pristojbino;

 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;

 • pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov, če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;

 • pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;

 • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;

 • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;

 • prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja;

 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas.

 

8. STIK IN POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

 

Podjetje Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p., vam bo na vašo zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

 

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper podjetje Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p., vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu; naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 23 09 730, spletna stran: www.ip-rs.si.

9. SPREMEMBE

 

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov, zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti).

 

 

 

Psihoterapija, svetovanje in psihosocialna pomoč, Vida Mlakar, s. p

Cesta v Mestni log 55

1000 Ljubljana

 

 

Posodobljeno: januar 2023

bottom of page